Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.steen-design.no Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftselse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Parter
Selger er: Steen Design ANS, Rambergveien 37, 3085 Holmestrand, post@steen-design.no, (org.nr : 925 532 360)  og blir i det følgende benevnt Steen Design, vi eller oss.
Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

Gjennomføring av kjøp av oppskrift i nettbutikk og levering
Når du kjøper en oppskrift hos Steen Design vil du etter kort tid motta en ordrebekreftelse på mail som inneholder en link til din PDF-fil med oppskrift.
Vær derfor nøye med å skrive din mailadresse korrekt i bestillingen. Det anbefales å laste ned og lagre filen på et trygt sted på egen maskin eller enhet etter gjennomført kjøp. Linkene i ordrebekreftelsen kan fornyes.

Oppskriftene er kun til privat bruk. Oppskriftene skal ikke kopieres, videreselges eller deles på annen måte.

Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøper vil fremkomme før bestilling, og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Tilbud og kampanjer tidsbegrenset, og er derfor er kun gjeldende innenfor gitte tidsrom.

Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom de betalingsmetoder vi til enhver tid har tilgjengelig i vår nettbutikk. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet vil bli belastet samtidig som e-post med ordrebekreftelse og PDF-fil blir utsendt. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Min Konto
Ved å opprette bruker på www.steen-design.no vil du ha der ha oversikt over alle dine tidligere kjøp.

Steen Design overholder seg retten til å revidere og/eller korrigere oppskriftene. Det vil da bli sendt ut mail med informasjon til alle som har kjøpt oppskriften. Om du da har opprettet bruker på www.steen-design.no vil du kunne laste ned revidert oppskrift fra «min side».

Den som er registrert som kunde hos steen-design.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Steen Design leverer i henhold til nåværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muligghort gjennom uaktsomhet fra Steen Design sin side.

Angrerett på oppskrifter
Det er du som kunde som er ansvarlig for å legge riktig produkt i handlekurven når ett kjøp gjennomføres. Du har ikke angrerett på PDF-filer kjøpt fra nettsiden da disse blir levert elektronisk og derfor ikke kan tilbakeleveres i full grad.

Angrerett på fysisk vare
Du har 14 dagers åpent kjøp og angrerett etter mottatt fysisk vare. Retur forutsetter at varen er ubrukt og i samme stand som da du mottok den.

Retur av fysisk vare
Hvis du ønsker å returnere varen i henhold til våre kjøpsvilkår; send en e-post til post@steen-design.no. E-posten må inneholde en kort beskrivelse om hvorfor du ønsker å returnere varen, samt personliga og ordrenummer. Du vil få et angrerettskjema tilsendt som må fylles ut og sendes i posten med varen.

Kunden må selv betale returporto, og det er ditt ansvar at vi mottar pakken. Du velger selv om du vil ha pengene tilbake eller bytte til en annen vare til samme verdi. Det blir sendt ut en bekreftelse på e-post så snart returen er mottatt og behandlet. Pengene vil da være tilgjengelig på kortet ditt etter 3-5 virkedager.

Porto
Det er fast fraktpris på 79 kr i hele Norge, og det benyttes Helt hjem for å sende varene.
Det sendes ikke til utlandet.
Det er også mulighet til plukk og hent fra lager i Holmestrand.

Mangel på varen – Reklamasjon
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Endring i vilkår
Steen Design forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Copyright
Alt innhold på disse nettsidene er Steen Design ANS sin eiendom er og beskyttet av bl.a opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a omtale av produktene og vekt, bilder, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke lastes ned, kopieres eller benyttes på en annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter skriftlig forhåndssamtykke fra Steen Design.

Ved spørsmål vennligst kontakt oss her så hjelper vi deg.

Scroll Up
Shopping Cart
Rull til toppen